Informe de valoració de la programació de menús que ha efectuat l’Agència de Salut Pública de Catalunya