Junta i Comissions

Presidenta:

Xènia Dalmau

Funcions: Organització de l’AFA i l’establiment de la línia de treball, així com la coordinació de les diferents comissions. També és funció seva la interlocució amb l’equip directiu.

Vicepresidenta:

Elena Cano

Funcions: Coordinació amb la presidenta en les tasques organitzatives de l’AFA i substitució de la presidenta en cas necessari.

Secretària:

Rosa Martínez

Funcions: Convocar assemblees d’AFA , recollir actes de les reunions i tasques d’organització de la junta de l’AFA.

Tresorera:

Anna Rodríguez

Funcions: Controla l’estat estat de comptes, ingressos, despeses, nombre d’associats i associades, facturació, peticions de subvencions i presentació de documents per a la justificació.

Comissió de Menjador:

Yolanda Moreno i Miriam Cárdenas

Funcions: Som les mares enllaç entre les famíles i menjador, estem en contacte amb l’ajuntament i la coordinadora de menjador fent reunions, com a mínim, quatre durant el curs. Fem un seguiment del procediment al menjador i el monitoratge, de les activitats i, un cop al mes, revisem la neteja, que el menjar es serveixi correctament en escalfor, quantitats i qualita. També ens ocupem de les incidències que poden haver-hi, conflictes i la seva resolució.

Comissió Extraescolars:

Sandra Vega

Funcions: Sóc la responsable de la programació d’activitats extraescolars i contacte amb les empreses que presenten els serveis. També responsable de les activitats d’acollida, matiners, casalet i canguratges per facilitar assistència en cas de reunions presencials.

Comissió de Convivència:

Feli Escobar, Cristina Martínez i Rosa Martínez

Funcions: participem en el seguiment de les situacions de conflicte entre alumnes un cop el centre escolar ja hi ha intervingut; assessorar a les famílies sobre les vies de comunicació de conflictes i activació de protocol.

Coordinació enllaços:

Miriam Cárdenas

Funcions: Transmetre la informació que l’AFA considera important que rebin les famílies, a través de grups de whatshap on hi participen mare si pares d’enllaç amb la resta de grups de l’escola.

Comunicació:

Patricia Eslava, Olga Llaverias, Laura Moreno i Sandra Vega

Funcions: intentem que tingueu tota la informació actualitzada de l’escola. Gestionem la web de l’AFA i el Facebook i fem suport al grup d’enllaços.

Comissió de Sortides i Festes:

Cristina Martínez i María Torruella

Funcions: Planificació i organització de sortides familiars a l’entorn del municipi, per tal de facilitar el coneixement del medi més enllà de l’activitat escolar.

Membres de la Junta Directiva

Presidenta: Xènia Dalmau
Vicepresidenta: Elena Cano
Secretària: Rosa Martínez
Tresorera: Anna Rodríguez
Vocals:
        Feli Escobar
        Yolanda Moreno
        Laura Moreno
        Cristina Martínez
        Patricia Eslava
        Sandra Vega
        Olga Llaverias
Miriam Cárdenas
María Torruella